Polityka zarządzania

LINK Sp. z o.o. to nowoczesna firma transportowa posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie transportu międzynarodowego, głównie na rynkach Unii Europejskiej.

Naszą misją jest zapewnienie Klientom wysokiej jakości usług transportowych realizowanych z troską o terminowość i bezpieczeństwo powierzonego ładunku oraz prowadzenie naszych działań zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi.

Celem działalności firmy jest zapewnienie długofalowej satysfakcji Klientów firmy ze współpracy, w szczególności terminowości i bezpieczeństwa dostaw. Dążymy do budowania długotrwałych relacji z Klientami firmy, Dostawcami oraz Pracownikami i wszystkimi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w oparciu o otwartość, zaufanie i współpracę. Angażujemy wszystkie zainteresowane strony do działań na rzecz ograniczenia szkodliwego wpływu działalności firmy i jej otoczenia na środowisko naturalne oraz w wymiarze społecznym do poprawy bezpieczeństwa w pracy, na drodze i pozostałych obszarach otoczenia firmy.

Zobowiązujemy się do realizacji usług transportowych w sposób optymalny dla środowiska, do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do zapobiegania urazom i dolegliwościom zdrowotnym, zapobiegania awariom oraz spożywania substancji psychoaktywnych w trakcie pracy, a także do maksymalnego ograniczenia liczby wypadków przy pracy bądź przypadków chorób zawodowych oraz do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy. Zobowiązania te będą osiągane poprzez:

  • Ciągłą rozbudowę naszej floty transportowej wyłącznie o nowe pojazdy oraz zapewnienie systemowego i kompleksowego nadzoru nad stanem technicznym pojazdów.
  • Spełnianie wymagań dotyczących zgodności, wymagań prawnych i innych wymagań związanych z działalnością firmy.
  • Uwzględnienie wewnętrznych, jak i zewnętrznych uwarunkowań naszej działalność.
  • Zaangażowanie wykwalifikowanego personelu, którego kompetencje są nieustannie rozwijane poprzez realizację szkoleń zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz z aktywnymi programami konsultingowymi wspierającymi rozwój pracowników.
  • Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników oraz ich angażowanie do działań na rzecz jakości środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Ciągłe monitorowanie procesu wykonywania usług na wszystkich etapach, sterowanie procesami mającymi wpływ na jakość, środowisko i bhp, co pozwala nam na wczesne wykrywanie i usuwanie wszelkich niezgodności związanych z jakością naszych usług, z ich wpływem na ochronę środowiska i związanych z bhp.
  • Identyfikację ryzyk i szans w celu osiągania zamierzonych wyników, zapobiegania lub zredukowania niepożądanych skutków oraz osiągania ciągłego doskonalenia.
  • Jednoznaczne określenie zakresów obowiązków i kompetencji osób wykonujących działania związane z Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
  • Konsultowanie i współudział pracowników

Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom Klientów, LINK Sp. z o.o. doskonali na każdym etapie swojej działalności Zintegrowany System Zarządzania oparty o wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018.

Kadra zarządzająca LINK Sp. z o.o. deklaruje pełne osobiste zaangażowanie w spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie posiadanego ZSZ wraz z okresowym przeglądem założonych celów, jak również dostarczenie niezbędnych środków do jego utrzymania, i właściwego funkcjonowania.

Aktualizowana polityka jakości firmy oraz cele są otwarcie komunikowane wszystkim pracownikom firmy, w sposób jasny i precyzyjny, umożliwiający implementację we wszystkich obszarach odpowiedzialności.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Zamknij ×